Church Songs for the 21st Century – 2 December 2016

(scroll naar beneden voor Nederlandse tekst)

dsc_2192_croppedWe are doing it again!

On Friday, 2 December the Genetic Choir is giving, like last year, a new/old music concert in the beautiful Obrechtkerk, Amsterdam.

As ever, our focus is: what is spiritual music for us? How do we relate, as modern people and musicians, to ritual and to the significance of age-old spiritual music traditions?

 

Programme:

13:30-17:30   afternoon of workshops, lectures, and discussions (in Dutch)

20:00-22:00   concert!

Whole-day participants will be given a delicious meal before the evening’s concert begins.

Tickets for the afternoon programme and/or the evening concert programme are available via our crowdfunding page:

http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/church-songs-for-the-21st-century-event-concert-2016/

churchsongsvierkantAs the information on the crowdfunding page is in Dutch, here a small guide: On the right hand side of the page you see the donation options: 5 euro is a free donation / 7,50 a ‘social price’ evening ticket for people on minimum wages / 17,50 is a normal price evening ticket / 27,50 for afternoon programme only / 60 euro for afternoon+food+evening

We would love to welcome you this year again in the fantastic atmosphere of the Obrechtkerk!

Address: Jacob Obrechtstraat 30, Amsterdam

Some more details about the event & concert this year:

In the afternoon (13:30-17:30) we have organised – together with the Van der Leeuw Foundation – lectures, discussions and workshops on the relationship between improvisation and ritual. You can sing in small Genetic Choir workshops, listen to experts and create your own rituals. All are welcome to join us in exploring these themes. The afternoon closes with a shared meal for all participants.

In the evening (20:00-22:00) the Genetic Choir will give a full concert together with guest musicians hailing from a wide variety of spiritual traditions.

dsc_2067We have held preparatory sessions with each of these guest performers to deepen the work. The unique acoustics of the Obrechtkerk and our connection with their specific music both play an important role: “What moves us about the meeting with this musician, in the context of this church? What is our inspiration in the music that arises? And how do we invite our audience to share this encounter?”

The guest musicians/styles this year are:

  • Jacob Lekkerkerker (composer, improviser, organist)
  • Obrechtkoor (Gregorian song)
  • Cigdem Okuyucu (Turkish, Ottoman and Anatolian song)
  • Irene Rametta (Macedonian, Georgian and Bulgarian song, overtone singing)
  • Ilyas Nadjafi (Dari, Pashto, Urdo, and Sufi song)
  • Igor Fernandes & Meike Aukes with a Capoeira Roda (traditional Brazilian fighting dance with its origins in the Candomblé religion)

Those familiar with us already know that they can expect unique vocal performances; but this time we have challenged ourselves to go further, with this pick of international guest musicians.

Join us on Friday 2 December, and find out how joyous instant vocal composition can be!

Facebook link: facebook.com/events/341643329537495/

Listen to or order our Church Songs for the 21st Century CD (released 2015): genetic-choir.org/albums

Live recordings from last year’s concert: Scroll down.

=====================================================================================

Dutch translation of the above / NEDERLANDS:

Op vrijdag 2 december geeft het Genetic Choir haar jaarlijkse concert in de Obrechtkerk. Ook dit jaar is de centrale vraag die ons bezighoudt: Spirituele muziek, wat is dat voor ons? Hoe verhouden we ons als moderne mens/musicus tot de bezieling van spirituele muziektradities?

Ireen_men front_smallProgramma:

13:30-17:30 middag met workshops, lezingen, gesprekken

20:00-22:00 concert!

Deelnemers aan het middagprogramma worden door ons getrakteerd op een heerlijke maaltijd tussen middag en avondgedeelte in.

Adres: Jacob Obrechtstraat 30, Amsterdam

Steun ons en reserveer tijdig je kaartjes voor middag en/of avond via de crowdfunding:

http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/church-songs-for-the-21st-century-event-concert-2016/

Laat zien dat je komt of geïnteresseerd bent via de Facebook link: facebook.com/events/341643329537495/

Meer in detail over deze dag:

In de middag (13:30-17:30) organiseren we in samenwerking met de Van der Leeuwstichting lezingen, gesprekken & workshops omtrent improvisatie en rituelen. Iedereen is welkom om met ons deze thema’s te verdiepen en te verkennen. Een gezamenlijke maaltijd met alle deelnemers maakt de middag rond.

’S avonds (20:00-22:00) zingt het Genetic Choir, improvisatie ensemble pur sang, een avondvullend concert samen met gastmuzikanten uit verschillende spirituele tradities.

Met elke gastmuzikant hebben we voorbereidende sessies gehouden om de samenwerking te verdiepen. De unieke akoestiek van de Obrechtkerk als ook de verbinding met de specifieke muziek van onze gasten speelde een grote rol: “Wat raakt ons in de ontmoeting met deze muzikant, in de context van het kerkgebouw? Waar zit onze bezieling in de muziek die ontstaat? Hoe nodigen we het publiek uit om deelgenoot te worden van deze ontmoeting?”

De gastmuzikanten en muziekstijlen zijn:

* Jacob Lekkerkerker (organist, prijswinnende improvisator)
* Ilyas Nadjafi (Dari, Pashto en Urdo zang, Soefi zang)
* Cigdem Okuyucu (Turkse zang, Ottomaanse and Anatolische invloeden)
* Irene Rametta (Oost-Europese stijlen, zoals Macedonisch, Georgisch en Bulgaars, Boventoon zingen)
* Schola Cantorum v/h Obrechtkoor (Gregoriaans)
* Igor Fernandes & Meike Aukes met een Capoeira Roda (traditionele Braziliaanse vecht-dans met oorsprong in de Candomblé religion)

Wie het Genetic Choir kent weet dat je altijd unieke vocale performances van ons kan verwachten. Maar nu hebben we onszelf ook nog eens uitgedaagd, met deze keur aan internationale gastmusici.

Kom en ervaar hoe bijzonder instant vocal composition kan zijn!

 

Reserveren dus graag via de crowdfunding website. En deel het event ook graag met je vrienden op facebook (klik hier)

Ben je nieuwsgierig naar onze Church Songs for the 21st Century CD (released 2015)? Kijk/luister hier: genetic-choir.org/albums

Tenslotte hier nog twee opnames van het concert van vorig jaar: