Vocal Instant Composition

Church Songs for the 21st Century, Event and Concert 2016

churchsongsvierkant

Friday 2 December 2016

Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30, Amsterdam

On Friday 2 December the Genetic Choir is giving its annual concert in the Obrechtkerk. As ever, our focus is: what is spiritual music for us? How do we relate, as modern people and musicians, to the significance of age-old spiritual music traditions?

In the afternoon (13:30-17:30) we have organised – together with the Van der Leeuw Foundation – lectures, discussions and workshops on the relationship between improvisation and ritual. All are welcome to join us in exploring these themes. The afternoon closes with a shared meal for all participants.

In the evening (20:00-22:00) the Genetic Choir will give a concert together with guest musicians hailing from a wide variety of spiritual traditions.

dsc_2192_croppedWe have held preparatory sessions with each of these guest performers to deepen the work. The unique acoustics of the Obrechtkerk and our connection with their specific musics both play an important role: “What moves us about the meeting with this musician, in the context of this church? What is our inspiration in the music that arises? And how do we invite our audience to share this encounter?”

The guest musicians are:

– Jacob Lekkerkerker (organ, price-winning improviser)
– Ilyas Nadjafi (Dari, Pashto, Urdo, and Sufi song)
– Cigdem Okuyucu (Turkish, Ottoman and Anatolian song)
– Irene Rametta (Macedonian, Georgian and Bulgarian song, overtone singing)
– Schola Cantorum of the Obrechtkoor (Gregorian song)

Those familiar with us already know that they can expect unique vocal performances; but this time we have challenged ourselves to go further, with this pick of international guest musicians.

Tickets for the afternoon programme and/or the evening concert programme are available on crowdfunding page:
http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/church-songs-for-the-21st-century-event-concert-2016/

Participants in the afternoon programme will be given a delicious meal before the evening’s concert programme begins.

churchsongsfb

 

 

Op vrijdag 2 december geeft het Genetic Choir haar jaarlijkse concert in de Obrechtkerk. Ook dit jaar is de centrale vraag die ons bezighoudt: Spirituele muziek, wat is dat voor ons? Hoe verhouden we ons als moderne mens/musicus tot de bezieling van spirituele muziektradities?

In de middag (13:30-17:30) organiseren we in samenwerking met de Van der Leeuwstichting lezingen, gesprekken & workshops omtrent improvisatie en rituelen. Iedereen is welkom om met ons deze thema’s te verdiepen en te verkennen. Een gezamenlijke maaltijd met alle deelnemers maakt de middag rond.

’S avonds (20:00-22:00) zingt het Genetic Choir, improvisatie ensemble pur sang, een avondvullend concert samen met gastmuzikanten uit verschillende spirituele tradities.

Met elke gastmuzikant hebben we voorbereidende sessies gehouden om de samenwerking te verdiepen. De unieke akoestiek van de Obrechtkerk als ook de verbinding met de specifieke muziek van onze gasten speelde een grote rol: “Wat raakt ons in de ontmoeting met deze muzikant, in de context van het kerkgebouw? Waar zit onze bezieling in de muziek die ontstaat? Hoe nodigen we het publiek uit om deelgenoot te worden van deze ontmoeting?”

De gastmuzikanten en muziekstijlen zijn:

* Jacob Lekkerkerker (organist, prijswinnende improvisator)
* Ilyas Nadjafi (Dari, Pashto en Urdo zang, Soefi zang)
* Cigdem Okuyucu (Turkse zang, Ottomaanse and Anatolische invloeden)
* Irene Rametta (Oost-Europese stijlen, zoals Macedonisch, Georgisch en Bulgaars, Boventoon zingen)
* Schola Cantorum v/h Obrechtkoor (Gregoriaans)

Wie het Genetic Choir kent weet dat je altijd unieke vocale performances van ons kan verwachten. Maar nu hebben we onszelf ook nog eens uitgedaagd, met deze keur aan internationale gastmusici.

Kom en ervaar hoe bijzonder instant vocal composition kan zijn!

Programma:

13:30-17:30 middag met workshops, lezingen, gesprekken

20:00-22:00 concert!

Deelnemers aan het middagprogramma worden door ons getrakteerd op een heerlijke maaltijd tussen middag en avondgedeelte in.

Kaartjes voor middag en/of avond via de crowdfunding:

http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/church-songs-for-the-21st-century-event-concert-2016/