“Insect Sing-Along” – Opening Performance on 19 March

The clap of a butterfly’s wings and the buzzing sounds of sudden movement of an imperceptible brown moth. Eyes closed, these sounds are an intoxicating hum; drawn to the night like a lullaby.”

Het klapperen van vlindervleugels en de plotselinge bewegingen van een onopvallende bruine nachtvlinder. Met gesloten ogen vormen deze geluiden een bedwelmend gebrom; aangetrokken tot de nacht als een slaapliedje.

On March 19th, Genetic Choir singers are going to perform a special piece of work, developed with artist Ananda Serne for the opening of her exhibition “Insect Sing-Along” at PuntWG in Amsterdam. Read more about it below.

Saturday, 19 March 2022, 18:00-20:00 at PuntWG
Place: WG Plein t/o nr 80, 1054 DM Amsterdam

For those of you who have followed the Genetic Choir for the last 10 years, this new collaboration brings back memories of the 2013 Insect Concert at the Utrecht library, the 2016 Moth, Bird and Fox concerts we developed with Marcus Coates for PublicWorksUtrecht and the collaboration with Amy Cutler, creating live soundtracks for nature documentaries on IDFA 2018.
Ananda Serne is giving us another opportunity now to follow Genetic Choir’s keen interest in biological patterns for music creation and to explore insect behaviour and sounds by means of the human voice. Come and experience it!

Curator Àngels Miralda:

Ananda Serné’s korte film Insect sing-along (2022) werd ontwikkeld tijdens haar residentie bij airWG. Het werk toont de levenscyclus van een vlinder: rups, cocon, tot de laatste metamorfose naar volwassen vorm. Insecten zijn vaak onze naaste buren, toch worden ze over het hoofd gezien. De vorm van de vlinder verandert plotseling in een robotinsect ontwikkeld aan de TU Delft. Deze prototypes kunnen in de toekomst mogelijk helpen bij de bestuivingstaken van afnemende insectenpopulaties. De verrassende intrede van (nacht)vlinders in de geschiedenis van de technologie ontstond met een anekdote over de oorspronkelijke “computerbug” – een geplette nachtvlinder die in 1947 in een vroeg model van een computer werd aangetroffen.

Achter de filmprojectie lokt een neonblauwe gloed het publiek naar boven, naar een sculpturaal lichtwerk. Nachtvlinders hebben een vreemde fascinatie voor kunstmatige lichtbronnen. Er wordt gedacht dat ze in een constante hoek naar het licht van de maan vliegen om op deze manier te navigeren. Vaak verwarren ze kunstlicht met maanlicht, hierdoor blijven ze om een lamp cirkelen en lijken ze al het andere te vergeten.

Bij zonsondergang presenteert Serné in de tuin van puntWG een performance ontwikkeld in samenwerking met zangers van vocaal ensemble Genetic Choir. Tijdens de reguliere openingsuren wordt de film begeleid door een geluidswerk dat is opgenomen en ontwikkeld in samenwerking met stemkunstenaar Miyuki Inoue. 

Ananda Serné’s short film Insect sing-along (2022) was developed during her residency at airWG. It follows the lifecycle of a butterfly: caterpillar, cocoon, to the final metamorphosis towards adult form. Insects are often our closest animal neighbours, and yet, are overlooked in ecological terms. The final form of the butterfly suddenly morphs into a robotic insect developed at the Delft University of Technology. These prototypes could potentially help with the pollination tasks of dwindling insect populations. The surprising history of lepidopterans and technology stems from a remarkable anecdote of the original “computer bug” – a squashed moth that affected early computer operations in 1947. 

Behind the screen, a neon blue glow draws the audience upstairs to a sculptural light work. Moths have a strange fascination for artificial sources of light. It is thought that they fly at a constant angle to the light of the moon in order to navigate. They often mistake artificial light for moonlight and in this way lamps distract them and they seem to forget about everything else. 

At sunset and nightfall, Serné presents a new performance in the garden developed together with singers from the vocal ensemble Genetic Choir. During regular exhibition hours, a sound piece developed and recorded with voice artist Miyuki Inoue will accompany the silent film.