Quiet now – a voice workshop on island Texel

voor Nederlands, zie beneden

Quiet now – 3 and 4 October on the island Texel
Nature – Improvisation – Solo

In the far sights on the island and surrounded by nature the experience of the body and the voice become very different from when being in the city. Time becomes a different experience. And there is silence, in thousands of ways. Wind and bird sounds are intriguingly present and at some moments it is really quiet. From the silence space and possibility arises. And then there is the voice.

On 3 and 4 October 2020 there will be a voice improvisation workshop on the island of Texel, organised by Atelier De Waal (Anet van de Elzen).
The workshop will be guided primarily by Thomas Johannsen from his practice of vocal improvisation with the Genetic Choir. Anet van de Elzen will add to this from her practice as performance artist.

We offer an experience-oriented weekend that is about ‘solo improvisation’. In order to improvise with and for others, exploring the specific state of ‘being solo’ is enormously important. This workshop is for beginners as well as for those who are more advanced in singing and improvisation. The solo element and listening to your surrounding and the other are facets that will be recurrently addressed. In this, the immensity of nature, the silence and the wind become our allies.

All RIVM measures due to covid-19 are taken into account during the workshop. This is possible because we work outside a lot and the theater space we will be using is large enough to keep 1.5 meters distance from each other.

The costs of the workshop are € 175, including coffee and tea, lunch on Saturday and brunch on Sunday. It is also possible to book an overnight stay including breakfast through Atelier De Waal (based on availability).

More information about all this on the website of Atelier de Waal.

If you have questions or would like to register for the workshop, write to Anet van Elzen via: atelierdewaal@gmail.com


Stil Nu – 3 en 4 oktober op Texel
Natuur – Improvisatie – Solo

In de vergezichten op het eiland en omringd door de natuur wordt de beleving van het lichaam en de stem heel anders dan wanneer we in de stad zijn. De tijd lijkt ook anders te worden ondergaan. En het is er stil, op wel duizend manieren. De wind en de vogels zijn aanwezig met hun geluiden, en op sommige momenten is het opeens écht helemaal stil. Uit stilte ontstaat mogelijkheid en ruimte. En dan de stem.

Op 3 en 4 oktober 2020 vindt er een stem improvisatie workshop plaats op Texel, georganiseerd door Atelier De Waal (Anet van de Elzen).
De workshop wordt voor het grootste deel gegeven door Thomas Johannsen vanuit zijn stem improvisatie praktijk met het Genetic Choir. Anet van de Elzen vult dit aan vanuit haar beroepspraktijk als performance kunstenaar.

We bieden een ervaringsgericht weekend aan dat over ‘solo improvisatie’ gaat: Om met en voor anderen te improviseren is het waardevol de specifieke staat van ‘solo gaan’ goed te hebben verkend. De workshop is zowel voor mensen die niet bekend zijn met improvisatie als voor gevorderde zangers en improvisatoren. Het solo element en het luisteren naar de omgeving en de ander, zijn facetten die steeds aan de orde zullen komen. De onmetelijkheid van de natuur, de stilte en de wind zijn daarbij onze bondgenoten.

Bij de workshop worden alle RIVM maatregelen in acht genomen. Dat is mogelijk omdat we veel buiten werken en de theaterzaal voor binnen groot genoeg is om 1,5 meter afstand te houden.

Kosten van de workshop zijn € 175,—, inclusief koffie en thee, lunch op zaterdag en brunch op zondag. Het is ook mogelijk via Atelier De Waal een overnachtingsplek inclusief ontbijt te boeken (op basis van beschikbaarheid)

Meer informatie hierover vind je op de website van Atelier de Waal.

Voor alle vragen, of om je alvast aan te melden, mail naar Anet van de Elzen via: atelierdewaal@gmail.com

photo above: Milda Lomaniené, Texel 2015